Argraffu
Categori: Sarah Wynn
sarah_wynn paid deud thumb

Dyddiad ryddhau: Hydref 5ed, 2012 

Artist - Sarah Wynn (feat. DJ Leighton)

Sarah ar y ffordd i'r Siartiau

Mae bywyd yn brysur iawn ar hyn o bryd i Sarah Wynn sy’n rhyddhau ei sengl diweddara - ‘Paid deud (bo fi’n rhy hwyr)’ ar dydd Gwener y 5ed o Fedi . Yn ogystal i recordio’i chân newydd mae wedi bod yn paratoi gwefan i hyrwyddo’i cherddoriaeth a’i berfformiadau cyhoeddus. Y mae Sarah’n dod o Fethel ger Caernarfon ac mae’i gyfuniad o gerddoriaeth pop a dawns, yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn rhoi stamp cyffrous, unigryw i’w setiau fyw. Yn y gorffennol mae wedi cefnogi artistiaid fel Emma Bunton, Liberty X a Bill Wyman, Blazin’ Squad ac US5. 

Yn dilyn llwyddiant ei record gyntaf – ‘V.I.P.’, mae Sarah wedi bod yn gweithio’n galed ar ddeunydd newydd. Cyfarfu â DJ Leighton mewn gweithdy cyfansoddi caneuon ac roedd yn amlwg yn syth bod y ddau yn cyd-weld o ran cerddoriaeth. Y sengl newydd yma yw’r ffrwyth llafur cyntaf o’i gywaith, proses sydd weithiau yn heriol gan fod Leighton y dod o Bontypridd yn y De. “Rydym yn rhannu syniadau o hyd trwy e-byst” meddai Sarah. “Erbyn hyn, dyna yw’r ffordd arferol o weithio mae’n debyg, hyd yn oed efo rhywun sy’n byw ar y stryd nesaf!” 

download on itunes

Ar yr un pryd mae Sarah yn brysur fel DJ ei hun, gyda sioe wythnosol ar Radio Ysbyty Gwynedd. Mae’r gwaith yma’n cael sylw mewn cyfres teledu newydd i’w ddarlledu yn yr Hydref sy’n olrhain pob agwedd o’r gwaith sy’n mynd ymlaen yn yr ysbyty. “Mae’r radio yn golygu llawer iawn i’r cleifion” meddai, “gan fod pobl yn aml yn darganfod cysur trwy gerddoriaeth ar adegau anodd yn eu bywydau.” 

Mae “Paid deud” yn cael ei ryddhau fel sengl ddigidol ar label Ar-an. Bydd ar gael ar safle iTunes o Hydref y 5ed ymlaen. Ar Hydref y 6ed mae Sarah Wynn yn perfformio yn ŵyl Balchder / Pride yn neuadd yr Hendre, Bangor. Ewch i’r wefan am newyddion ynglŷn â sioeau eraill  - www.sarah-wynn.com

Paid deud (bo fi’n rhy hwyr)   

sarah wynn paid deud 525

FaLang translation system by Faboba