y dyn drws nesaf thumb

Dyddiad rhyddhau: Hydref 29fed 2012 

Elis Wynne yn tywys yr Oes Aur yn ôl 

Nid yn aml y mae record yn llwyddo cyfleu naws y 60au a’r 70au mewn ffordd mor drawiadol a fywiog. Mae Elis Wynne yn artist newydd i’r llwyfan Cymreig, ond mae ei gefndir fel cerddor proffesiynol, sy’n ymestyn yr holl ffordd yn ôl i’w magwraeth ym mhentref y Garnant yn y 60au i’w chlywed ym mhob eiliad o’r caneuon yma. Mae’r siwrnai’n cynnwys atgofion sy’n felys a sur, hiwmor, llawenydd, cariad a phathos. 

£6.99


download on itunes

Mae’i gyd i’w weld yn cychwyn, fel ag y mai mor aml, efo’r Beatles. Mae’r gân ‘Angela Jones’ yn dwyn i gof cyffro'r cariad cyntaf, wrth atgoffa’r gwrandawyr o arddull rhyfedd rhai o ganeuon mwyaf adnabyddus Lennon a McCartney; caneuon oedd yn gefndir i’r serch diniwed yma, mae’n debyg. 

 

Neidiwn ymlaen ychydig o flynyddoedd ac mae ‘Lan llofft yn y disgo’ yn dangos agwedd ychydig mwy aeddfed i’r ffurf fenywaidd. Mae Wynne yn fabwysiadau arddull cerddorol y Tex-Mex i gyd fynd efo’r gân aflafar yma, ac mae’r parti’n cychwyn yn syth. 

Clywn ddylanwad cerddoriaeth werinol yn aml trwy ddefnydd y mandolin, yr iwcalili a’r ffidil, boed hynny yn y faled hudolus ‘Yr Unig Un’ neu yn y gân gwerin/roc gafaelgar ‘Amdanat ti Gymru’. Yn rhedeg trwy bob dim mae yna hiwmor diymhongar sydd efallai’n nodweddiadol o bobl Dyffryn Aman. Daw’r blas cryfach o hwn yn y gân felan fywiog ‘Y Dyn Drws Nesaf’. Mae ‘na ffraethineb miniog yma wrth drafod y fath o gymeriadau bydd yn gyfarwydd i ni gyd. Serch hynny, mae ganddo ffordd annwyl o ddisgrifio pob agwedd o’i fyd. 

Mae’r holl beth yn hiraethus iawn, ond nid yw’n ymddiheuro am hynny o gwbl. Mae’n dathlu’r gorffennol, wrth gynnig blas newydd ohoni bydd at dant bobl o bob oed. 

1 Y Dyn Drws Nesaf

2 Yr Unig Un     

3 Angela Jones     

4 Lan Llofft yn y Disgo     

5 Amdanat ti Gymru   

6 Camgymeriad Cariad

Elis Wynne low res2
FaLang translation system by Faboba