Elis Wynne

Elis Wynne low res2 bachFe aned Elis Wynne yng Nglanamman ger Rhydaman.

Fe ddechreuodd canu yn Ysgol Gynradd gan ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu'n aelod o sawl grwp 'semi-pro' yn y 60au gan gynnwys 'Bison', 'Stardust' a 'Discovery'. Bu'r bandiau yma yn aml yn gefnogi artisitiaid fel 'The Searchers', Lulu, Max Boyce, Roy Castle a Tony Christie.

Fe ddechreuodd Wynne canu ar ben ei hun yn y 90au. Y y blynyddoedd diwethaf mae wedi canolbwyntio ar ysgrifennu a recordio ei ddeunydd ei hun.
y dyn drws nesaf thumb

Dyddiad rhyddhau: Hydref 29fed 2012 

Elis Wynne yn tywys yr Oes Aur yn ôl 

Nid yn aml y mae record yn llwyddo cyfleu naws y 60au a’r 70au mewn ffordd mor drawiadol a fywiog. Mae Elis Wynne yn artist newydd i’r llwyfan Cymreig, ond mae ei gefndir fel cerddor proffesiynol, sy’n ymestyn yr holl ffordd yn ôl i’w magwraeth ym mhentref y Garnant yn y 60au i’w chlywed ym mhob eiliad o’r caneuon yma. Mae’r siwrnai’n cynnwys atgofion sy’n felys a sur, hiwmor, llawenydd, cariad a phathos.