Argraffu
Categori: Cor Meibion y Traeth

thumb cor y traeth

Artist: Cor Meibion y Traeth
Rhif catalog: ARAN518
Dyddiad rhyddhau: Rhagfyr 5ed 2010


Mae wedi bod yn flwyddyn o ddathlu i un o brif Corau Meibion y Gogledd. Mae’n deugain mlynedd ers sefydlu Côr Meibion Y Traeth yn ardal Benllech,Ynys Môn. Mae yna nifer o ddigwyddiadau wedi’u cynnal i nodi’r achlysur, ac ym mis Mawrth fe gyhoeddwyd llyfr yn olrhain hanes y Côr, ond fel uchafbwynt i’r cyfan mae’r Côr wedi rhyddhau CD newydd o’r enw ‘Dathlu Deugain’.

Fe ffurfiwyd y Côr er mwyn cystadlu yn Eisteddfod Môn yn 1969. Dim ond 14 o leisiau oedd yno ar y dechrau o dan arweiniad Mrs Magdalene Jones, athrawes leol a gwraig i’r bardd Dewi Jones. Ers hynny mae yna naw o arweinyddion wedi bod gan y Côr a’r arweinyddes presennol ydy Annette Bryn

£9.99


Parri. Ar y llaw arall, dim ond dwy gyfeilyddes sydd wedi bod trwy’r holl flynyddoedd gan bod y gyfeilyddes bresennol, Grês Pritchard MBE wrth y piano ers 1970.

 

Fe dyfodd maint y Côr yn sydyn iawn ac ymestyn ei gorwelion tu hwnt i Eisteddfod Môn; Erbyn hyn mae’r Côr wedi bod yn fuddugol ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol pedwar gwaith ac wedi ymweld â Chanada, Denmarc, Hong Kong, Lorient, Yr Eidal a’r Unol Daleithiau.

Yn 1988 fe logwyd theatr enwog y ‘Duke of Yorks’ yn y ‘West End’ er mwyn iddynt gynnal cyngerdd yno, a bu’r cyfan yn destun rhaglen deledu arbennig. Cafodd y Côr y fraint o gynrychioli Prydain Fawr yng Ngw^yl Gorawl Rhyngwladol a gynhaliwyd yn Vienna yn 1991 i goffáu dau can mlynedd ers farwolaeth Mozart. Uchafbwynt arall oedd canu yng Nghymanfa Fawr Gogledd America yn Milwaukee.

Hon yw’r wythfed record i’r Côr rhyddhau ac mae’n cynnwys amrywiaeth diddorol o gerddoriaeth ymhlith y deuddeg o draciau. Ceir caneuon ysgafn, emynau a darnau cyngerdd heriol. I gefnogi’r perfformiadau gwych yma bu Annette Bryn Parri yn brysur yn Stiwdio Aran yn gosod offerynnau ychwanegol ar bob trac. Mae’n rhaglen liwgar, amrywiol efo rhywbeth at dant pawb.

Dathlu Deugain - Cor Meibion y Traeth Male Voice Choir

1.Prysgol (O am fywyd o sancteiddio)

2.You'll never walk alone

3 Y Cariad Pellennig

4.Yr Anthem Geltaidd

5.An American Trilogy

6.Bythol Olau

7.Y Greadigaeth

8.Every time I feel the spirit

9.Dail yr Hydref

10.Pokarekare Ana

11.Arwelfa

12.Heriwn, Wynebwn Y Wawr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cor y Traeth Eisteddfod

···························································· GWEFAN Y COR - www.corytraeth.co.uk

FaLang translation system by Faboba