Cerddoriaeth addas ar gyfer gweithgareddau megis iachau, myfyrdod, ac ymlacio gan y pianydd a’r cyfansoddwr amryddawn Annette Bryn Parri.

Ers 2008, mae Annette Bryn Parri wedi bod yn cynnal sesiynau cerdd i blant ag anghenion arbennig yn Ysgol Pendalar, Caernarfon ac Ysgol y Bont, Llangefni. Er bod gan rhai o’r plant anableddau corfforol a meddyliol dwys, mae ymateb y plant i`r math yma o gerddoriaeth fyrfyfyr yn gryf iawn yn, gan arwain at symudiadau corfforol ac ymateb emosiynol.

 

Annettelores

9.99


Myfyrdod Meditation - Annette Bryn Parri

 

Yn ystod y sesiynau hyn, mae Annette yn ymateb i ystum corfforol a llafar y plant, gan ganiatáu iddyn nhw arwain a dylanwadu ar natur y gerddoriaeth. Gwnaed y recordiad yma gyda chymorth Jack Swift sy`n ddisgybl yn Ysgol y Bont. Mae gan Jack gariad mawr at gerddoriaeth, ac mae gan Annette berthynas agos iawn ag ef.

1 Myfyrdod / Meditation

2 Machlud / Sunset

3 Meddyliau / Thoughts 

4 Gorwel / Horizon

5 Sirioldeb / Serenity

6 Gobaith / Hope

7 Hiraeth / Longing 

8 Tangnefedd / Peace

9 Dedwyddwch / Contentment

10 Gorfoledd / Joy

FaLang translation system by Faboba