Elwyn Wilson Jones

elwyn

Mae Elwyn Wilson Jones yn cael ei hadnabod trwy Gymru gyfan fel aelod o ‘Hogia’r Wyddfa’.

 

 

 

 

 


Elwyn Wilson Jones CD

Elwyn Wilson Jones

Adnabyddir Elwyn Wilson Jones trwy Gymru gyfan fel aelod o Hogia’r Wyddfa. Mae Elwyn, Arwel a Myrddin wedi recordio dros ugain o recordiau ers 1965. Yn ogystal â’i chyngherddau diri ym mhob cornel o Gymru maent wedi teithio i ganu yn yr Unol Daleithiau dri gwaith, Canada dwywaith, Awstralia a Nigeria!

Mae recordio’r casgliad yma o ganeuon gospel wedi bod yn uchelgais ers y cychwyn cyntaf. Deunydd sydd yn agos iawn i’w galon ac yn gweddu’n hyfryd efo natur ei lais. Eto, ni fu rhaid i Elwyn edrych yn bellach na’r pentref ar gyfer y prosiect yma gan bod Dafydd Bullock yn wreiddiol o Lanberis ac yn treulio llawer o’i amser yno hyd heddiw. Maent yn ffrindiau da ers blynyddoedd, yn rhannu’r un natur ysgafn sy’n amlygu’i hun o bryd i’w gilydd yn y casgliad arbennig yma.