Argraffu
Categori: Gwyn Evans a Dr Jazz

clawrdrjazz s

Dyma’r tro cyntaf i fand jazz hir sefydledig fel Dr Jazz gael gafael ar gasgliad o ganeuon Cymraeg. Clywir yn ei triniaeth amryw o arddulliau; y "traddodiadol" o’r oes cynnar yn New Orleans, trwy gyfnod "swing" y 1930-40au hyd at rythmau modern R&B (Rhythm & Blues).

Datblygodd jazz yn y man cyntaf trwy ddehongliadau offerynnol o ganeuon poblogaidd yr oes. Mae nifer o’r caneuon Cymraeg yma yn dod o’r un oes a’r clasuron cynnar Americanaidd. Does rhyfedd felly eu bod mor addas ag yn derbyn y driniaeth yma mewn ffordd mor naturiol. Mae yma ddehongliadau hyfryd o ganeuon traddodiadol gwerinol fel "Suo Gân" ynghyd â hwyl a ffraethineb y caneuon "ffwrdd a hi"!

9.99Cydnabyddir yn y byd "gwerin" bod aildrefnu ac ail ddehongli caneuon poblogaidd yn hynod o bwysig, os yw’r deunydd yma am oroesi. Wrth wneud hynny mae’n bosib benthyg unrhyw arddull o unman yn y byd ond trwy hyn cedwir y deunydd yma’n fyw a sicrhau y bydd cerddorion Cymraeg y dyfodol yn gallu "Gwneud popeth yn Gymraeg"!

Rhestr traciau :

Defaid William Morgan

Dr jazz

Lawr ar Lan y Môr

Elen

Can y medd

Blaenau Ffestiniog

Sospan Fach

Ar lan y môr

Gwnewch Bopeth yn Gymraeg

Suo Gan

Croen y Ddafad Felen

Hen Benillion

Tren bach yr Wyddfa

 

Llais / Utgorn / Corn ffliwgal – Gwyn Evans
Trombôn – Harry Price
Gitar / Banjo – Andy Mackenzie
Piano / Allweddellau – Aled Evans
Bâs – Paul Roberts)
Drymiau – Brian Filingham


Diolch i : -
Trombôn – Kate Gwilliam
Sacs / Clarinet – Edwin Humphries)
Tiwba – Emyr Rhys


 

FaLang translation system by Faboba