Gwyn Evans a Dr Jazz

dr jazz

Mae Dr Jazz yn cael ei arwain gan y canwr a’r trwmpedwr Gwyn Evans a nhw yw brif grwp jazz a ‘swing’ Gogledd Cymru. Mae'r band wedi perfformio i ganmoliaeth uchel mewn llawer o sefyllfaoedd amrywiol - o sioeau teledu S4C, i wyliau jazz mawr, priodasau, cyngherddau cyhoeddus, a’r Tren Jazz Rheilffordd Ffestiniog.

 

 

 


clawrdrjazz s

Dyma’r tro cyntaf i fand jazz hir sefydledig fel Dr Jazz gael gafael ar gasgliad o ganeuon Cymraeg. Clywir yn ei triniaeth amryw o arddulliau; y "traddodiadol" o’r oes cynnar yn New Orleans, trwy gyfnod "swing" y 1930-40au hyd at rythmau modern R&B (Rhythm & Blues).

Datblygodd jazz yn y man cyntaf trwy ddehongliadau offerynnol o ganeuon poblogaidd yr oes. Mae nifer o’r caneuon Cymraeg yma yn dod o’r un oes a’r clasuron cynnar Americanaidd. Does rhyfedd felly eu bod mor addas ag yn derbyn y driniaeth yma mewn ffordd mor naturiol. Mae yma ddehongliadau hyfryd o ganeuon traddodiadol gwerinol fel "Suo Gân" ynghyd â hwyl a ffraethineb y caneuon "ffwrdd a hi"!