Daw ffrindiau Emyr a Siân ynghyd i gyfrannu i’w hail gasgliad gwych o ffefrynnau Cymraeg a Saesneg.thumb ffrindiauGyda  Bryn Terfel, David King, Annette Bryn Parri, Catrin Alaw,  Elin Llwyd, Steve Pablo ac Owain Gethin Davies.

Mae’n amlwg bod byd y brawd a’r chwaer yn llawn o gerddoriaeth gan bod yna gyfoeth o gerddorion adnabyddus iawn ymhlith eu ffrindiau.

Eglurodd Emyr gymaint oedd arwyddocâd cyfraniad Bryn Terfel i ‘Agnus Dei’ gan Robat Arwyn. “Mae Siân wedi tyfu i fyny efo fo yn y byd canu, pan oedd y ddau yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn eisteddfodau, ond roedd o’n brofiad mawr i mi.”

clawr_sian_emyr_dtext_web

 9.99


 

 

Ffrindiau / Friends - Emyr Wyn Gibson & Sian Wyn Gibson

Hefyd yn chwarae’r corn ar y gân honno mae’r cerddor David King, sy’n adnabyddus iawn fel arweinydd a chwaraewr. “Mewn cyngerdd ychydig o flynyddoedd yn ôl, buom ni yn rhannu llwyfan efo'r enwog Yorkshire Building Society Brass Band dan arweiniad David King. Daeth draw i ganmol ein perfformiad ac fe dyfodd y cysylltiad o hynny.”

Wrth gwrs, rhywbeth anodd ydy dethol casgliad o ddeuawdau i frawd a chwaer a dyna reswm arall am ddewis themâu fel ‘Perthyn’ a ‘Ffrindiau’ ar gyfer ei recordiau. Teitlau sydd hefyd yn disgrifio natur ac agosatrwydd y ddau.   Mae Emyr yn adnabyddus am chwarae rhan Meical yn y gyfres deledu Rownd a Rownd, tra bod Siân yn gantores glasurol broffesiynol ac yn dysgu o amgylch Ysgolion.

Mae’r caneuon yn cynnwys dwy gan Ryan Davies – ‘Yn y Bore’ a ‘Nadolig? Pwy a yr?’. “Mae caneuon Ryan yn glasuron, ac yn addas iawn ar ein cyfer. “Does neb wedi eu recordio nhw ers blynyddoedd chwaith.”

Y cantorion eraill sy’n cyfrannu i’r CD ydy Catrin Alaw, sy’n ferch i Siân, ac Elin Llwyd sy’n gariad i Emyr. Felly mae’n amlwg bod dim angen iddynt edrych yn bell iawn er mwyn creu cywaith cerddorol.

“Dyna sut oeddan ni’n gallu gwneud y CD – am bod ein ffrindiau wedi’n helpu ni allan fel hyn, ac mi faswn i’n hoffi diolch o waelod calon i bawb sydd wedi cymryd rhan.”

 

1. Yn Y Bore gyda / with Steve Pablo (gitâr / guitar )

Ryan Davies, trefn. / arr Emyr Rhys © Ryan Davies

 

2. Agnus Dei (allan o Er hwylio’r Haul) gyda / with Bryn Terfel +  David King (cornet)


Robat Arwyn © Curiad

 

3. Hon yw y Foment (This is the Moment, allan o/out of Jekyll & Hyde)

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse; cyf. / trans. John Stoddart
© Stage and Screen Music

 

4. Emyn Priodas gyda / with Owain Gethin Davies (telyn / harp)

Delyth Haf Rees,Eleri Ann Richards © Delyth Haf Rees + Eleri Ann Richards

 

5. Nadolig? Pwy a wyr?

Ryan Davies, trefn. / arr Benny Litchfield © Ryan Davies

 

6. The Rose (Calon Lân) gyda / with Catrin Alaw

Amanda McBroom; Daniel James © W B Music Corp.

 

7. Y Byd yn Un (World in Union) gyda / with Owain Gethin Davies (telyn / harp)

G Holst, Charlie Skarbek, trefn. / arr. Owain Gethin Davies; cyf. / trans. Sioned James
© Bucks Music Group Ltd

 

8. Ave Maria

J S Bach, Gounod, trefn. / arr Emyr Rhys © Aran

 

9. Hallelujah gyda / with Elin Llwyd

Leonard Cohen © Sony/ATV Music Publishing

 

10. Angel

Sarah Maclachlan © Sony/ATV Music Publishing

 

11. She’s Always a Woman gyda / with Annette Bryn Parri (piano)

Billy Joel © EMI Music Publishing Ltd

 

12. Somewhere Over the Rainbow gyda / with Annette Bryn Parri (piano)

Harold Arlen, E Y Harburg © EMI United Partnerships

 

13. World in Union gyda / with Owain Gethin Davies (telyn / harp)

G Holst, Charlie Skarbek, © Bucks Music Group Ltd

cd_tufewn_emyrasianbach

FaLang translation system by Faboba