Cor Seiriol

cor seiriol bach

Ers eu sefydlu yn 1991, mae Côr Seiriol wedi bod yn dra llwyddiannus o safbwynt cystadleuol a chreadigol. Yn yr Wŷl Gerdd Dant a chynhaliwyd yn y Rhyl yn 2008, fe ddaethant unwaith eto yn gyntaf; am y degfed tro yn ei hanes. Dan arweinyddiaeth Gwennant Pyrs, mae eu sain unigryw a chyfoethog wedi ail ddiffinio cerdd dant ac wedi symbylu sawl cyfansoddwr blaenllaw i gyfansoddi iddynt.

 

 


carolauthumb

Casgliad newydd o garolau Cymreig i gyfeiliant telyn ac offerynnau pres.

Ystyrir y garol fel yr enghraifft gynharaf o'r gân Gymreig ac fe erys yn dra phoblogaidd hyd heddiw. Mae'r casgliad hwn yn cwmpasu’r cyfoeth hwnnw o fewn ein traddodiad. Un o’r enghreifftiau cynharaf yw’r garol’ Myn Mair’ a gyfansoddwyd fe gredir yn y Canol Oesoedd; yn ogystal â’r garol Blygain sy’n rhan unigryw o’r traddodiad Eglwysig Cymreig. Ymysg y casgliad fe geir rhai carolau clasurol o’r cyfnod Fictorianaidd yn ogystal â rhai gan gyfansoddwyr cyfoes amlwg gan gynnwys ‘Doethion a Bugeiliaid’ gan William Mathias. Mae amryw o’r trefniannau hyn gydag offerynnau pres wedi eu paratoi yn arbennig ar gyfer y recordiad hwn ac fe’u perfformir gan ddau o enwau amlycaf Cymru.

 

FaLang translation system by Faboba