Argraffu
Categori: Ynyr Llwyd

Clawr bach Mynd dy ffordd dy hun

Ymateb Frwdfrydig i'r Band Newydd

Bu Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013 yn wythnos brysur a llwyddiannus iawn i Ynyr Llwyd, a honno yn ei fro enedigol. O stondin i stondin, o gaffi Maes B i’r llwyfan perfformio, ac heb anghofio ei berfformiad egniol gyda’i fand ‘Y Llwyd’ yng nghyngerdd Bryn Fôn ar lwyfan y pafiliwn.

Fe fu Ynyr a’i fand yn y stiwdio yn recordio caneuon newydd dros yr haf yn 2013, ac fe ryddhawyd eu trac cyntaf yn ystod bwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol – ‘’Un Lleuad’’. 

Cafodd y gân hon ei dewis fel ‘trac yr wythnos’ ar raglen Daf a Caryl ar Radio Cymru yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Roedd Ynyr yn ymwybodol ei fod yn newid ei ddelwedd fymryn wrth gydio yn y gitâr, a rhannu llwyfan gyda’r cerddorion eraill, ond braf oedd gweld ymateb brwdfrydig a chadarnhaol gan wahanol gynulleidfaoedd i set bachog a bywiog y band newydd.

Gwelwn isod lun o’r band yn chwarae’n fyw mewn gig Cymdeithas yr Iaith:

LlwydCYIwe

O’r chwith i’r dde – Guto Rhys, Owain Rhys, Ynyr Llwyd ac Aled Owen


Ar Fawrth yr 17fed, bydd ail gân Ynyr Llwyd a’i fand yn cael ei rhyddhau fel sengl ddigidol.  Clywn sain amrwd ac aeddfed y band yn y gân ‘Mynd dy ffordd dy hun’; sy’n trafod sut mae bywyd person yn gallu teimlo’n ddi-werth wedi iddynt orffen perthynas gyda rhywun arbennig.  Er hyn, nid yw geiriau’r gân hon yn adlewyrchu sefyllfa Ynyr ei hun o bell ffordd - rhwng yr holl brysurdeb fel cerddor, mae hefyd yn paratoi at ei briodas ei hun yr haf hwn, felly blwyddyn brysur arall sydd o'i flaen.

Dyddiad rhyddhau: Mawrth 17

Rhwng

http://www.myspace.com/ynyrllwyd
http://www.facebook.com/pages/Ynyr-Llwyd/28150684373

 

 

FaLang translation system by Faboba