Argraffu
Categori: Ynyr Llwyd

clawr rhwng gwyn a duDyddiad rhyddhau - 01/12/09

Artist - Ynyr Llwyd

Record sy'n dathlu bywyd yn ei holl ogoniant

‘Nid yw popeth yn ddu a gwyn’, yn ôl yr hen ddywediad. Mae 'na lwyd o hyd yn y canol sy'n cynrychioli'r cymlethdodau a'r rhyfeddodau sy'n gwneud ein byd yn lle mor ddiddorol i fyw ynddo. Dyma yw'r neges a'r ystyr y tu ôl i deitl crynoddisg newydd yr artist Ynyr Llwyd, ‘Rhwng Gwyn a Du’, sydd yn cael ei rhyddhau gan Recordiau Aran ddechrau Rhagfyr.

Cafodd ei CD gyntaf, ‘Cilfach’, oedd yn cynnwys casgliad o faledi swynol gyda'r piano, ymateb gwresog iawn y flwyddyn ddiwethaf.

 

6.99


Rhwng

Ond y tro hwn, mae Ynyr yn dangos sawl agwedd arall i’w ddoniau fel cyfansoddwr a chanwr, drwy gyflwyno casgliad o draciau newydd, ffres sydd yn gymysgedd o gerddoriaeth bywiog a chaneuon sy'n swyno'r glust.
“Dwi'n awyddus iawn i ddangos fy mod yn hyblyg fel cerddor ac yn barod i ganu mewn sawl arddull amrywiol. Gan mai baledi gyda’r piano oedd ar y CD gyntaf, y tro hwn roeddwn i eisiau creu rhywbeth mwy cyffrous a thrawiadol er mwyn ceisio ymestyn at bob math o gynulleidfa", meddai Ynyr.


.Mae gwerth bywyd ar flaen meddwl Ynyr ar hyn o bryd oherwydd iddo gael damwain car go frawychus ar yr M56 tra’n teithio i gyngerdd yn ddiweddar. “Ro'n i'n hynod o lwcus o allu cerdded i ffwrdd o'r llanast”, meddai, “roedd y car wedi malu’n rhacs”. Mae ganddo lawer iawn o deithio i’w wneud ar hyn o bryd gan ei fod yn canu efo ‘function band’ ar hyd a lled Prydain, ac weithiau dramor hefyd.

Rhestr draciau

1. Twyllo dy hun           

 

“Fues i’n Dubai yn ddiweddar yn canu, a dwi'n ffodus iawn o gael mynd yn ôl yno dros y Flwyddyn Newydd i ganu yn y gwesty saith seren, Burj Al Arab! Mae’r gwaith yn ddiddorol ac yn sicr wedi cryfhau ac ymestyn fy llais, ond dwi'n gwybod rwan fod angen gofal mawr wrth deithio ar y priffyrdd mewn tywydd garw!"


Digwyddodd y ddamwain yn ystod y cyfnod recordio, ac felly mae’r agwedd bositif, fywiog sy'n treiddio drwy’r CD yn adlewyrchiad teg o agwedd Ynyr at fywyd wedi’r digwyddiad. “Mae profiad o'r fath yn gwneud i rywun werthfawrogi'r pethau bach cymaint mwy. Dwi'n hapus iawn gyda'r grynoddisg newydd ar ôl yr holl waith caled sydd wedi mynd i fewn i'w chreu hi”, meddai.


Does dim amheuaeth fod Ynyr yn gerddor hyd at flaen ei fysedd, gan iddo ennill cystadleuaeth cyfansoddi carol ar gyfer Cyngerdd Nadolig Llangollen eleni. Yn wir, mae'n dechrau dod i'r amlwg fel un o brif dalentau cerddorol ifanc Cymru, a bydd ei grynoddisg newydd "Rhwng Gwyn a Du" yn rhan allweddol o'i lwyddiant.

 

http://www.myspace.com/ynyrllwyd


http://www.facebook.com/pages/Ynyr-Llwyd/28150684373

 

FaLang translation system by Faboba