Argraffu
Categori: Ynyr Llwyd

Cysur Ynyr Llwyd clawr medi 23 thumb bach med

Rhagflas Cysurus o’r hyn sydd i ddod.

Cân hyfryd, syml, acwstig yw Cysur, ac fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r gân yn cynnig geiriau o gefnogaeth i unigolyn sydd efallai’n teimlo’n isel...

Y tro nesa ei di allan i hel meddyliau
yn y glaw, yn y glaw...
Neu deimlo bwysau’r byd ar dy ’sgwyddau
dal fy llaw, dal fy llaw...”

Weithiau, pan mae yna bryderon dieflig ar ein meddyliau, mae rhai ohonon ni’n rhoi ein hunain mewn sefyllfaoedd negyddol yn fwriadol (fel cerdded yn y glaw, yn yr enghraifft hon).

Ond yr hyn y mae Ynyr yn ei ddweud yw  “Os mai dyna rwyt ti eisiau ei wneud ar y funud hon, yna mi wna’i brofi ’mod i yma i ti drwy gerdded yn y glaw wrth dy ymyl – gei di wisgo fy siaced, a dal fy llaw...”

Mae hi’n neges gwbl syml ac onest, a’r hyn sy’n atgyfnerthu’r geiriau yw’r ffaith y gall hon fod yn gân am berthynas, neu am aelod o’r teulu, neu ffrind agos, oherwydd yn y pen draw, mae pawb ohonon ni wedi cael teimladau fel hyn ar ryw adeg mewn bywyd.  Daw’r trac i ben ar uchafbwynt hynod o swynol a chanadwy, gyda thinc o ddylanwad cerddoriaeth werin Americanaidd i’w glywed.  Clywn y geiriau o gysur yn cael eu hail-adrodd yn y diweddglo – download on itunes

A phan fydd pawb yn rhy brysur
i wrando, i wrando...
Mi fydda’i yno yn gysur,
yn gwrando a chysuro...”

Cysur Ynyr Llwyd clawr medi 23 thumb bach med

Ac yntau bellach yn ddyn priod ers yr Haf, ac yn rhedeg busnes ei hun yng Ngogledd Cymru a draw ger Manceinion, mae Ynyr Llwyd yn fwy prysur nag erioed rhwng ei waith a’i berfformio.  Ond un peth sy’n sicr, meddai – “Waeth pa mor brysur fydda’i, dwi’n parhau i wneud amser i gyfansoddi caneuon!  A dwi’n cael boddhad mawr o recordio deunydd newydd yn y stiwdio”.

 

Bydd Ynyr yn mynd i’r stiwdio yn o fuan i recordio mwy o ganeuon gyda’r band. Bydd y gân yma a’i senglau diweddaraf - “Un Lleuad”a “Mynd dy Ffordd dy Hun”,  ynghyd â thraciau newydd eraill, ar grynoddisg sydd wedi’i glustnodi i’w rhyddhau yn ystod yr Haf 2015! Yn y cyfamser, mae’n bosib lawrlwytho’r sengl hon yn rhad ac am ddim trwy fynd i’r wefan traciaucymraeg.com.

 

Dyddiad rhyddhau: Tachwedd 10fed 2015

http://www.myspace.com/ynyrllwyd
http://www.facebook.com/pages/Ynyr-Llwyd/28150684373

FaLang translation system by Faboba