Ynyr Llwyd

ynyr llwydCerddor ifanc o ardal Dinbych yw Ynyr sydd wedi bod yn ysgrifennu caneuon gyda'r gitar a'r piano ers pan yn blentyn. Mae wedi bod yn aelod o sawl band cyn cychwyn fel artist unigol.

Awyr Iach clawr blaen bach

Chwa o ‘Awyr Iach’ gan y cerddor Ynyr Llwyd


Hamddena yn yr awyr iach yng nghanol prysurdeb bywyd yw ysbrydoliaeth y cerddor proffesiynol o Ddyffryn Clwyd, Ynyr Llwyd, wrth iddo gyhoeddi ei albwm byr newydd, ‘Awyr Iach’. 
Dyma ei drydydd albwm, ac mae aeddfedrwydd yr artist gyfansoddwr ifanc i’w weld yn glir yn ‘Awyr Iach’ gaiff ei ryddhau ar label Recordiau Aran.
Wedi arbrofi gydag arddulliau cerddorol dros y blynyddoedd, dywed ei fod wedi darganfod ei sain wrth gyfansoddi a chreu’r caneuon i’r albwm newydd, sef sain pop a roc acwstig ysgafn.

Dyddiad Rhyddhau - Hydref 6ed 2008
 
Canwr ifanc yn Adennill lle’r Piano
 

Ar y 6ed o Hydref bydd Recordiau Aran yn rhyddhau yr EP gyntaf gan y Canwr a’r Cyfansoddwr - Ynyr Llwyd. Teitl y CD ydy ‘Cilfach’ ac mae’r chwech o ganeuon sydd arni yn dangos ei fedr i gyfansoddi wrth y piano mewn arddull wreiddiol a chyfoes.
“Mae cymaint o fandiau ifanc sydd yn defnyddio gitâr, bas, a drymiau,” meddai Ynyr, ”ond dim cymaint o bianyddion cyfoes sydd yn cyfansoddi caneuon gyda band. Mewn ffordd, dwi’n ceisio codi ymwybyddiaeth yr offeryn, a’i ymestyn tu hwnt i arddulliau clasurol yn unig, sef beth y cysylltir y piano ag ef gan amlaf.”Cysur Ynyr Llwyd clawr medi 23 thumb bach med

Rhagflas Cysurus o’r hyn sydd i ddod.

Cân hyfryd, syml, acwstig yw Cysur, ac fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r gân yn cynnig geiriau o gefnogaeth i unigolyn sydd efallai’n teimlo’n isel...

Y tro nesa ei di allan i hel meddyliau
yn y glaw, yn y glaw...
Neu deimlo bwysau’r byd ar dy ’sgwyddau
dal fy llaw, dal fy llaw...”

Weithiau, pan mae yna bryderon dieflig ar ein meddyliau, mae rhai ohonon ni’n rhoi ein hunain mewn sefyllfaoedd negyddol yn fwriadol (fel cerdded yn y glaw, yn yr enghraifft hon).

Clawr bach Mynd dy ffordd dy hun

Ymateb Frwdfrydig i'r Band Newydd

Bu Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013 yn wythnos brysur a llwyddiannus iawn i Ynyr Llwyd, a honno yn ei fro enedigol. O stondin i stondin, o gaffi Maes B i’r llwyfan perfformio, ac heb anghofio ei berfformiad egniol gyda’i fand ‘Y Llwyd’ yng nghyngerdd Bryn Fôn ar lwyfan y pafiliwn.

Fe fu Ynyr a’i fand yn y stiwdio yn recordio caneuon newydd dros yr haf yn 2013, ac fe ryddhawyd eu trac cyntaf yn ystod bwrlwm yr Eisteddfod Genedlaethol – ‘’Un Lleuad’’. 

clawr rhwng gwyn a duDyddiad rhyddhau - 01/12/09

Artist - Ynyr Llwyd

Record sy'n dathlu bywyd yn ei holl ogoniant

‘Nid yw popeth yn ddu a gwyn’, yn ôl yr hen ddywediad. Mae 'na lwyd o hyd yn y canol sy'n cynrychioli'r cymlethdodau a'r rhyfeddodau sy'n gwneud ein byd yn lle mor ddiddorol i fyw ynddo. Dyma yw'r neges a'r ystyr y tu ôl i deitl crynoddisg newydd yr artist Ynyr Llwyd, ‘Rhwng Gwyn a Du’, sydd yn cael ei rhyddhau gan Recordiau Aran ddechrau Rhagfyr.

Cafodd ei CD gyntaf, ‘Cilfach’, oedd yn cynnwys casgliad o faledi swynol gyda'r piano, ymateb gwresog iawn y flwyddyn ddiwethaf.

 

Clawr Un Lleuad Ynyr Llwyd small“Y Llwyd”  on radio and on stage
Bydd record newydd Ynyr Llwyd yn cael ei rhyddhau ar Orffennaf 29, ac am y tro cyntaf fe glywir band newydd Ynyr arni, a elwir (yn gyfleus iawn) ‘Y Llwyd’. “Ges i syniad o roi enw i’r band a fyddai dal yn reit debyg i fy enw i fel artist, felly dwi’n lwcus iawn fod gen i enw a oedd yn caniatau hynny!” meddai Ynyr.

There will be a new record released on July 29 by the songwriter Ynyr Llwyd, and for the first time it will feature Ynyr's new band, called (very conveniently) 'The Grey'. "I got the idea of giving the band a name that is quite similar to my own name as an artist, so I'm very lucky that I have a name that allowed it!" said Ynyr.

The new band can be heard live for the first time in a series of performances during the National Eisteddfod. 

FaLang translation system by Faboba