Aran Saesneg

Mae hawlfraint unrhyw gerddoriaeth yn eiddo i'r awdur a'r cyfansoddwr. Os yw'r gerddoriaeth yma'n cael ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd fasnachol rhaid i'r defnyddiwr dalu amdano. Er mwyn sicrhau fod y taliadau yma'n cyrraedd y bobl iawn, rhaid cofrestru'r manylion efo'r MCPS a'r PRS.cerddoriaeth2 lores

Mae Cyhoeddiadau Aran yn gyhoeddwr cofrestredig efo'r ddau fudiad yma. Gallwn weithredu ar eich rhan trwy:-

* gofrestru eich deunydd efo'r MCPS/PRS
* casglu unrhyw dalidau a'i ddosbarthu i'r awduron/cyfansoddwyr
* hyrwyddo eich deunydd er mwyn sicrhau'r potensial mwyaf bosib i'ch gwaith

 

Deunydd o ansawdd wedi'i recordio i'r safon uchaf

Sefydlwyd y label yn 2006 fel ffynhonnell ychwanegol i waith y cynhyrchydd Emyr Rhys.  Dros yr ugain mlynedd diwethaf, mae wedi gweithio â nifer o’r artist Cymraeg amlycaf, gan gynnwys:

 

Band Cory • Band Parc & Dare • Band Beaumaris • Bryn Terfel • Cantorion Teifi • Carreg Lafar • Catatonia • Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC • CF1 • Côr Godre’r Aran • Côr Meibion Pontarddulais • Côr Meibion Orffiws Treforus • Côr Meibion Pendyrus • Cor Rhuthun • Cor Seiriol • Gwerinos • Gwyn Evans a Dr Jazz • Hogia Llandegai • Jane Watts • John ac Alun • Osian Ellis • Pigyn Clust • Margaret Williams • Mary Lloyd Davies • Mike Peters • Sarah Louise • Siwan Llynor • Susan Bullock • Trebor Edwards • Yr Anrhefn

 

Mae Recordiau Aran yn cynnig y pecynau canlynol i ddarpar artistiaid :-

 

PECYN 1 - 'Pecyn Recordio Cyflawn'

 • Recordio ar leoliad neu yn y stiwdio dros 2 ddiwrnod
 • Peiriannydd Sain a Chynhyrchydd profiadol
 • golygu a mastro’r deunydd gan ddarparu copi o’r mastr ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • Cynllunio clawr lliw llawn trwy gynllunydd proffesiynol a darparu proflen ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • trefnu a thalu am drwydded gan yr MCPS i ryddhau unrhyw gerddoriaeth sydd o dan hawlfraint
 • dyblygu CD’iau a chloriau lliw llawn
 • dosbarthu copïau rhad ac am ddim i’r cyfryngau a’r wasg
 • Neilltuo tudalen we ar ein gwe fan i’r artist gan gynnwys clipiau MP3 o’r record a dolenni i safle’r artist.
 • cynnig a dosbarthu’r CD gorffenedig i’r siopau
 • cynnig y CD i’r cyhoedd trwy traciaucymraeg.com a derbyn archebion dros y ffon efo cerdyn credit

Prisiau (cynllun credit dalu dros 6 mis)

· 500 o CD’iau –  £3695

· 1000 o CD’iau - £3995

· 1500 o CD’iau - £4795

Gwasanaethau ychwanegol:-

 • trefnu a pharatoi traciau cefndir
 • ychwanegu offerynnau i’r recordiad er mwyn cyfoethogi’r cyfeiliant
 • diwrnodau ychwanegol ar gyfer recordio
 • cynllun credyd talu dros 12 mis

Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. am brisiau.

Record wedi’i pharatoi yn barod?

Neu adnoddau recordio annibynol gennych?

PECYN 2 - 'Ryddhau ar label Aran'

Y pecyn uchod i gyd ond efo’r gwaith recordio/golygu/mastro wedi’i chwblhau yn barod

Prisiau

· 500 o CD’iau –  £1695

· 1000 o CD’iau - £1995

· 1500 o CD’iau - £2695

Dyma’r manteision o ryddhau record trwy Recordiau Aran:-

Mae sawl ffynhonnell o incwm yn bosib wrth ryddhau record masnachol. I fanteisio arnynt i gyd rhaid sicrhau fod pob elfen o’r record a’i deunydd wedi ei gofrestri efo’r mudiadau cywir.

 • Mae Recordiau Aran wedi cofrestri hefo’r PPL (Phonographic Performance Limited). Trwy gyflwyno gwybodaeth catalog iddynt daw taliadau i berfformwyr sy’n gofrestredig efo’r PRC neu PAMRA.
 • Mae Cyhoeddiadau Aran wedi cofrestri hefo’r MCPS a'r PRS. Gallwn sicrhau taliadau i awduron a chyfansoddwyr am eich defnydd yn sgil unrhyw ddarllediad, a gweithio gyda chi i hyrwyddo’r defnydd yma. Gallwn hefyd sicrhau bod unrhyw ddefnydd sydd o dan hawlfraint wedi’i drwyddedu yn iawn a bod pob caniatad yn ei le.
 • Rydym yn hyrwyddo a marchnata ein deunydd trwy’r cyfryngau a’r wasg yn ogystal a thrwy traciaucymraeg.com.
 • Mae pob mastr gan Recordiau Aran yn derbyn côd ISRC (INTERNATIONAL STANDARD RECORDING CODE) sy’n hwyluso gwaith y darlledwyr

PECYN 3 - 'Pecyn Demo'

 • Diwrnod o waith recordio (ar gyfer chwech neu saith o eitemau)
 • yn cynnwys defnydd o neuadd clasurol efo piano 'Steinway' grand
 • cost tiwnio'r piano ar gyfer y sesiwn yn gynwysiedig
 • golygu a mastro’r deunydd gan ddarparu copi o’r mastr ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist
 • Cynllunio clawr lliw llawn trwy gynllunydd proffesiynol a darparu proflen ar gyfer cymeradwyaeth gan yr artist

Prisiau

 • 100 o CD’iau –  £1495
 • 200 o CD’iau - £1745

 

stiwdioaranNaill ai mewn neuadd neu gapel, neu yn ein stiwdio, mae gennym ni’r adnoddau i ymateb i’ch gofynion. Cysylltwch a ni i drafod ein graddfeydd


 

 

Recordio yn Llanber crop

 Mae Stiwdio ARAN yn cynnig:

 • Recordio digidol a chymysgu 24 trac+
 • Cymysgu wedi'i awtomeiddioGolygu digidol
 • Mastro ar gyfer CD a CD+
 • Cyfleusterau tros-leisio


Wedi ei leoli mewn adeilad efo triniaeth acwstig cynhwysfawr.  Mae'r Stiwdio yn cynnwys ystafell 'fyw' 25m3 gyda 32 o
linellau microffon yn arwain at Ystafell Reoli 43 m3
Mae cyfleusterau swyddfa yn cynnwys cysylltiad band eang a ffacs.  Mae Stiwdio Aran hefyd yn cynnwys cegin a thoiled a
parcio preifat.

 

Llwytho lower res

Recordio Digidol trwy sistem:

 • desg cymysgu Tascam DM-24
 • 2 x Focusrite ISA 220 Session Pack voice channels
 • Apple Logic yn rhedeg ar Apple pro gyda 32Gb o RAM
 • HHB Circle 5A Monitors
 • Aphex Studio Dominator 2 stereo limiter
 • TASCAM DA30 DAT recorder
 • Mics gan Rode / AKG / Sennheiser / Shure
 • Selection of valve mics
 • Sonnox Plug-in Suite
 • Yamaha U1 piano
 • drymiau gan TAMA
 • Dewis o gitarau a gitarau bas gan Musicman, Fender, Line 6, Faith ac Epiphone
 • Kurzweil PC88mx fully weighted controller keyboard

 

'Cerdd Emyr Rhys Music' is a Music Production Service offering:-               
Original Compositions for Radio, Theatre, Television, Web Sites and Multi Media  Production.

 • Record Production and Engineering
 • Library Music Production
 • 'Music Director' Services
 • Music Industry Consultancy
 • Musical arrangements in notated or recorded format